All VACANCIES

VACANCIES

Training Services–OD

In the frame of "Empowering Civil Society Organizations for Roma Integration" (ECSORI) project, funded by the EU (Civil Society Facility Civic Initiatives and Capacity  Building/ 155863/ DD/ A... read more

Project Manager-ECSORI

In the course of "Empowering Civil Society Organziations for Roma Integration" (ECSORI) project, funded by the EU (Civil Society Facility Civic Initiatives and Capacity Building/155863/DD/ACT/... read more

Finance & Administrative Assitant

ANTTARC is seeking to employ a Finance & Administrative Assistant at “Strengthening civil society to prevent and protect children from abuse and violence in Albania” proje... read more

Capacity Building Specialist

ANTTARC is seeking to employ a Capacity Building Specialist at “Strengthening civil society to prevent and protect children from abuse and violence in Albania” project, funded... read more

Sub-Grant Manager

ANTTARC is seeking to employ a Sub-Grant Manager at the Empowering Civil Society Organizations for Roma Integration--ECSORI project funded by the EU (Civil Society Facility Ci... read more

Njoftimi për trajnerë

Në kuadër të zbatimit të projektit “Zhvillimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i Shoqërisë Civile” që financohet nga USAID dhe zbatohet nga ANTTARC, do të zhvillohen një sërë trajnimesh për org... read more

PACT project; Consultancy for developing the Anti-Corruption Platform

The Partnership Against Corruption Together (PACT) project is looking for programmers for the development and maintenance of the e-platform. More specifically, the successful fulfilment of the... read more