News

NEWS

Trajnim në Zhvillim dhe Menaxhim Organizativ për Organizatat e Shoqërisë Civile

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom” ECSORI, në datat 4-5-6 Qershor 2018, organizohet në Tiranë, në ambjentet e Hotel Mondial, ... read more

Information Sessions on RFA and APS conducted in Gjirokastra (12 July 2017), Durres (20 July 2017), Elbasan (27 July 2017), Shkoder (2 August 2017) and Peshkopi (15 August 2017)

During July-August, the Accelerated Civic Development and Cooperation project conducted information sessions in Gjirokastra, Durres, Shkoder and Peshkopi. During the information sessions, the ... read more

First round of organizational assessment completed (on site assessment visits conducted during 9 May – 17 May 2017) – 30 June 2017

In the frame of the first component of the Accelerated Civic Development and Cooperation, the first round of organizational assessment has been completed with the participation of ten ... read more

Information session on APS conducted in Fier (16 May 2017) and Korca (18 May 2017)

On 18 and 19 June 2017, the Accelerated Civic Development and Cooperation project conducted information sessions in Korca and Fier. During the information sessions, the Project staff informed ... read more