Misioni ynë LAJME
  • English
  • Albanian

Donatorët dhe Klientët

Donatorët e ANTTARC

Për realizimin e projekt propozimeve të veta, ANTTARC ka aplikuar në kuadër të programeve dhe projekteve të donatorëve ndërkombëtarë dhe ka krijuar dhe mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera pune me ta. Donatorët e projekteve ANTTARC përfshijnë Bashkimin Evropian, USAID, American ORT, Creative Associates International, Freedom House, Booz Allen & Hamilton, Helvetas Swiss Intercooperation, Programi Kulturor Zviceran (ProHelvetia), NOVIB, IRC, MCI, SNV, KtK, etj

Klientët ANTTARC

ANTTARC ka ofruar shërbime të trajnimit dhe asistencës teknike me mbështetjen e organizatave të ndryshme, kryesisht organizatave jofitimprurëse ndërkombëtare dhe vendore që kanë komponentë të zhvillimit të kapaciteteve pjesë të projekteve dhe programeve të tyre. Klientët e ANTTARC-it përfshijnë Save the Children, Junior Achievement, Diakonia Agapes, Hekp for Children (NPF), Vatra, Agropuka, ALCDF, Bashkimi i Kursimeve dhe Kredive, etj.