(English) Call for Proposals

CALL FOR PROPOSALS

Njoftim për Hapjen e Thirrjes për Aplikime _ Fondi ECSORI

Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike ANTTARC në partneritet me Amaro-Drom dhe AFCR në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e ... lexo më shumë

Request for Applications

“Actions to Address Community Safety, Prevention of Violent Extremism, and Religious Radicalism”

The USAID Accelerated Civic D... lexo më shumë

Thirrje për Propozime, PACT, Raundi 3

Në kuadrin e projektit "Partnerë së bashku kundër korrupsionit"-PACT, të financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri (“Civil Society Facilit... lexo më shumë

Annual Program Statement

The USAID “Accelerated Civic Development and Cooperation" project issues the Annual Program Statement (APS). Grants can be up to 30,000 USD in the f... lexo më shumë

Request for Expression of Interest

The USAID Accelerated Civic Development and Cooperation Project in Albania will identify and collaborate with at least 60 organizations from civil society, public, and business sectors to asse... lexo më shumë