Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom” ECSORI, në datat 4-5-6 Qershor…

During July-August, the Accelerated Civic Development and Cooperation project conducted information sessions in Gjirokastra, Durres, Shkoder and Peshkopi. During the information…

In the frame of the first component of the Accelerated Civic Development and Cooperation, the first round of organizational assessment…

On 18 and 19 June 2017, the Accelerated Civic Development and Cooperation project conducted information sessions in Korca and Fier.…